LET OP

Registreer hier alleen een kringloopwinkel die nog niet op deze website staat!!
Om wijzigingen door te geven gaat u naar de pagina “Wijzigingen doorgeven“.


Stap 1 registratie

Aanmelden van een nog niet eerder geregistreerde kringloop gaat in 2 stappen.

U ontvangt na stap 1 een link per e-mail voor Stap 2.

Check ook uw SPAMMAP! Als u Stap 2 niet voltooid, verloopt uw registratie.