Gegevens wijzigen

Nieuwe winkel?
Staat de kringloopwinkel nog niet op onze website? Registreer dan eerst hier de gegevens.

Foutje ontdekt of wijziging doorgeven?
Wijzigingen voor kringloopwinkels in ons systeem kunt u per e-mail doorgeven.

Geeft u duidelijk aan om welke kringloopwinkel het precies gaat en wat er gewijzigd dient te worden?  Ook bijzonderheden t.a.v. halen, brengen en overige dienstverlening zijn van harte welkom. Alvast hartelijk dank!

  • Naam van de kringloop
  • Logo van de winkel
  • Grootte van de winkel (m2)
  • Adres, postcode en Plaats
  • Openingstijden
  • Provincie
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Facebook-pagina
  • Bijzonderheden